iconMenu
2.02 E VS1 GIA Certified Asscher Cut Diamond
2.02 E VS1 GIA Certified Asscher Cut Diamond
2.02 E VS1 GIA Certified Asscher Cut Diamond
2.02 E VS1 GIA Certified Asscher Cut Diamond 2.02 E VS1 GIA Certified Asscher Cut Diamond 2.02 E VS1 GIA Certified Asscher Cut Diamond
2.02 E VS1 GIA Certified Asscher Cut Diamond

GIA 15729653

$23,500.00